Chủ Nhật, Tháng Sáu 13, 2021
Home Cầu Nguyện Kinh Đọc Hàng Ngày

Kinh Đọc Hàng Ngày

Kinh Phó Dâng

Kinh Phó Dâng Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa. Chúa đã...

Kinh Xin Ơn Chết Lành

Kinh Xin Ơn Chết Lành Con lạy rất thánh Đức Bà Maria là Chúa bầu con, con tin thật...

Kinh Xét Mình

Kinh Xét Mình Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi...

Kinh Trước Bữa Ăn

Kinh Trước Bữa Ăn Lạy Chúa, chúng con chúc tụng, tạ ơn Chúa là Ðấng Nhân lành giàu lòng...

Các Câu Lạy – Dùng Để Kết Kinh

Các Câu Lạy - Dùng Để Kết Kinh Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,- Thương xót chúng...

Kinh Trông Cậy

Kinh Trông Cậy Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời...

Kinh Cảm Ơn

Kinh Cảm Ơn Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng...

KINH HÃY NHỚ

KINH HÃY NHỚ Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay...

Kinh Lạy Nữ Vương

Kinh Lạy Nữ Vương Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được...

Kinh Đức Thánh Thiên Thần

Kinh Đức Thánh Thiên Thần Con thân Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn...

Kinh Sáng Soi

Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi...

Kinh Phù Hộ

Kinh Phù Hộ Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là Đấng có phép tắc vô cùng, đã thương...
- Advertisment -

Most Read

Kinh Đọc Thường Ngày

Dưới đây là một số kinh đọc cần thiết hàng ngày: 1. Kinh Ðức Chúa Thánh Thần2. Kinh Sấp Mình3. Kinh Vì...

Kinh Lạy Thánh Gia

Kinh Lạy Thánh Gia Lạy Thánh Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Mẹ Maria và Chúa Giêsu...

Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình

Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn...

Kinh Vực Sâu

Kinh Vực Sâu Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời...