Thứ Bảy, Tháng Năm 8, 2021

LATEST ARTICLES

Kinh Trông Cậy

Kinh Trông Cậy Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời...

Kinh Cảm Ơn

Kinh Cảm Ơn Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng...

Kinh Lạy Thánh Mẫu

Kinh Lạy Thánh Mẫu Lạy Thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhân từ, Mẹ thông ơn Chúa, xin chữa...

KINH HÃY NHỚ

KINH HÃY NHỚ Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay...

Kinh Lạy Nữ Vương

Kinh Lạy Nữ Vương Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được...

LẦN HẠT MÂN CÔI

Hướng Dẫn Cách Lần Hạt Mân Côi Trọn tràng hạt Mân Côi gồm 15 chục, nhưng chia ra ba...

Kinh Đức Thánh Thiên Thần

Kinh Đức Thánh Thiên Thần Con thân Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn...

Kinh Sáng Soi

Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi...

Kinh Phù Hộ

Kinh Phù Hộ Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là Đấng có phép tắc vô cùng, đã thương...

Kinh Ăn Năn Tội

Kinh Ăn Năn Tội Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên...

Most Popular

Kinh Đọc Thường Ngày

Dưới đây là một số kinh đọc cần thiết hàng ngày: 1. Kinh Ðức Chúa Thánh Thần2. Kinh Sấp Mình3. Kinh Vì...

Kinh Lạy Thánh Gia

Kinh Lạy Thánh Gia Lạy Thánh Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Mẹ Maria và Chúa Giêsu...

Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình

Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn...

Kinh Vực Sâu

Kinh Vực Sâu Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời...

Notice: Undefined index: widget_id in /home/laychua/web/laychua.com/public_html/wp-content/plugins/td-composer/legacy/common/wp_booster/td_wp_booster_functions.php on line 2629

Phản hồi gần đây